background

Nieuws

21 februari 2019

Nieuwe website in de maak!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe frisse utstraling voor alle scholen... lees meer
26 maart 2018

Open dag De Fliert

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan naar de open dag van De Fliert op... lees meer
19 maart 2018

De Koning opent Koningsspelen in Twello

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmorgen 20 april de zesde editie van de... lees meer
Inschrijven voor de Oase Info:
Naam:

E-mail:Afmelden voor de Oase Info kan hier.

Steeds beter jezelf worden

Onze school wil bouwen aan een betere wereld, te beginnen in de school. Wij doen dat door vanuit een christelijke levensbeschouwing en op een professionele manier alle kinderen aan te spreken op hun eigen talenten en vermogens, zodat ze steeds beter zichzelf kunnen worden.

Christelijke identiteit
Onze school is een moderne, open protestants christelijke basisschool. Dat wil zeggen dat wij onderwijs geven vanuit een christelijke levensbeschouwing, waar iedereen welkom is. In een veilige en vertrouwde sfeer is er respect voor ieders identiteit en levensbeschouwing, waardoor ieder kind tot zijn/haar recht kan komen. Onze school is ook een plek waar vanuit een Bijbelse visie voor de kinderen een goede basis wordt gecreëerd voor een optimale ontwikkeling.

Uitgangspunten van onze school
Bij het vormgeven van het onderwijs op onze school vormen de volgende uitgangspunten
onze leidraad:

- we stimuleren de ontwikkeling van zelfstandig werken en het nemen van de
  eigen verantwoordelijkheid hierin;
- het onderwijs richt zich op een breed onderwijskundig aanbod met als basisvakken taal, lezen en
  rekenen gebaseerd op het model van effectieve directe instructie;
- we willen kinderen sociale vaardigheden meegeven, zodat zij om kunnen gaan
  met verschillende sociale situaties; 
- het onderwijs moet een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen waarborgen;
- onze school wil continue blijven werken aan kwaliteitsbehoud en -verbetering.

Met deze uitgangspunten bevorderen we onder meer de autonomie (zelfstandigheid) en gevoel van competentie (eigenwaarde en zelfvertrouwen) van leerlingen. Daarnaast versterken we hiermee de relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht.