background

Nieuws

21 februari 2019

Nieuwe website in de maak!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe frisse utstraling voor alle scholen... lees meer
26 maart 2018

Open dag De Fliert

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan naar de open dag van De Fliert op... lees meer
19 maart 2018

De Koning opent Koningsspelen in Twello

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmorgen 20 april de zesde editie van de... lees meer
Inschrijven voor de Oase Info:
Naam:

E-mail:Afmelden voor de Oase Info kan hier.

De oudercommisie (OC)

De oudercommissie houdt zich bezig met allerlei organisatorische zaken die de school ten goede komen, zoals onder andere: Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, sport- en speldagen.
Ook beheren zij de ouderbijdragen. De oudercommisie heeft geen zeggenschap in beleidsmatige zaken.

In de oudercommisie zitten ouders en een teamlid. De ouderleden worden door middel van een aanmelding en verkiezing gekozen. De vergaderingen vinden gemiddeld eenmaal per zes weken plaats. Ieder jaar legt de oudercommisie door middel van een jaarverslag verantwoording af aan alle ouders over de activiteiten en de uitgaven van het afgelopen jaar.

De oudercommisie heeft de volgende doelstelling, deze heeft een tweeledig karakter:
- Het behartigen van de belangen van leerlingen en ouders binnen de school.
- Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders en kinderen bij de school.

Voor allerlei activiteiten wordt een ouderbijdrage van €35,00 per jaar gevraagd. Deze bijdrage is niet verplicht, maar we hopen dat veel ouders deze wel willen betalen. De bijdrage wordt gebruikt voor veel leuke en extra activiteiten op school. Ook vragen wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor cultuur onderwijs. De kinderen kunnen dan deelnemen aan cultuureducatie in- en buiten de school.

De oudercommissie bestaat uit:
Brenda Esselink (voorzitter)
Eveline Harmsen (penningmeester)
Dagmar van Beek (teamlid)
Floor Reuzel
Ina Esselink
Annemarie Arfman
Masja Oosterbroek