background

Nieuws

21 februari 2019

Nieuwe website in de maak!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe frisse utstraling voor alle scholen... lees meer
26 maart 2018

Open dag De Fliert

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan naar de open dag van De Fliert op... lees meer
19 maart 2018

De Koning opent Koningsspelen in Twello

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmorgen 20 april de zesde editie van de... lees meer
Inschrijven voor de Oase Info:
Naam:

E-mail:Afmelden voor de Oase Info kan hier.

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van de Oase levert een wezenlijke bijdrage in het functioneren van de school als geheel. Bij alles wat met beleid op onze school te maken heeft is de MR nauw betrokken. Medezeggenschap geeft de ouder en de leerkracht inspraak en adviesrecht in tal van zaken zoals:

- leerinhoudelijke zaken
- personeel beleid
- arbozorg/ preventie
- sollicitatieprocedures
- formatie
- financieel beleid

De onderwerpen, zoals hierboven beschreven, worden tijdens de vergaderingen volgens een vaste jaarplanning besproken. Deze jaarplanning vindt u hier. Op deze jaarplanning kunt u ook zien wie wanneer advies- of instemmingsrecht heeft. 
De bevoegdheden zijn vastgelegd in een wet, de WMS (Wet Medezeggenschapsraad Scholen).
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij zijn de gesprekspartners van de oudercommissie, de directie en maken via een afvaardiging deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting (PCBO Voorst)

De zittingstermijn bedraagt drie jaar, waarna er verkiezingen gehouden worden. De MR informeert de ouders via de Oase-info of een andere vorm van publicatie.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding: 

De oudergeleding:
Chris Rijnbeek (voorzitter)
Marco Rooks
Marianne Freriks

De personeelsgeleding:
Trudie Oderkerk
Letty vd Belt
Michelle Eekhuis