background

Nieuws

21 februari 2019

Nieuwe website in de maak!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe frisse utstraling voor alle scholen... lees meer
26 maart 2018

Open dag De Fliert

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Kom dan naar de open dag van De Fliert op... lees meer
19 maart 2018

De Koning opent Koningsspelen in Twello

Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmorgen 20 april de zesde editie van de... lees meer
Inschrijven voor de Oase Info:
Naam:

E-mail:Afmelden voor de Oase Info kan hier.

Disclaimer

CBS de Oase (Kamer van Koophandel: kvk XXXXXXXX), hierna te noemen de Oase, verleent u hierbij toegang tot www.deoase-twello.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

de Oase behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

de Oase spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Oase.

Voor de gevolgen van fouten op de website wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Oase nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Oase.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Oase, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd